ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

2016

Adan A, Kiraz Y, Baran Y. Vı̇teksı̇n’ı̇n kronı̇k myleoı̇d lösemı̇ ve akut premiyelositik lösemideki terapötik potansiyeli. 2nd Aegean Hematology-Oncology Congress, 18-20 March 2016, İzmir, Turkey.

2015

Kacı FN, Baran Y, Engür S. Bortezomib ve Metilstatın Farklı Multipl Myeloma Hücreleri Üzerindeki Sinerjik Apoptotik Etkileri. II. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, 17-19 Nisan 2015, Kayseri.

2015

Gokbulut Adan A, Baran Y.  Identification of genes and genetic networks modulated by fisetin in in chronic myeloid and acute myeloid leukemia cells by whole-genome microarray analysis. II. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, 17-19 Nisan 2015, Kayseri.

2015

Gokbulut Adan A, Baran Y.   Whole-genome microarray anaylsis to identifiy signaling pathways involved in hesperetin-mediated apoptosis in chronic myeloid and acute myeloid leukemia cells. II. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, 17-19 Nisan 2015, Kayseri.

2015

Gokbulut Adan A, Baran Y.  Identification of altered genes and networks in hesperetin-treated chronic myeloid leukemia and acute myeloid leukemia cells by whole genome microarray analysis. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 13-15 Mart 2015, Çeşme.

2015

Gokbulut Adan A, Baran Y.  Genome wide microarray based identification of genes involved in fisetin-mediated antiproliferative and apoptotic effects in chronic myeloid leukemia and acute myeloid leukemia cells. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 13-15 Mart 2015, Çeşme.

2015

Kiraz Y, Saydam G, SAhin F, Kozanoglu I, Ozdogu H, Piskin O, Ozcan MA, Avcu F, Ural AU, Unal A, Baran Y. A new molecular view on TKI resistance: Jak/STAT signaling in newly diagnosed, sensitive and resistance CML patients. II. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, 17-19 Nisan 2015, Kayseri.

2015

Öztürk SA, Erçetin AP, Kartal Yandım M, Kiraz Y, Aktaş S, Dursun D, Baran Y, Özcan MA. Production of chronic myeloid leukemia stem cells. II. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, 17-19 Nisan 2015, Kayseri.

2015

Apohan E, Yılmaz U, Yılmaz O, Serindag A, Yesilada O, Kucukbay H, Kaya E, Baran Y, Kiraz Y. The cytotoxic effects of new benzimidiasol metal complex compounds on chronic myeloid leukemia cells. II. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, 17-19 Nisan 2015, Kayseri.

2015

Kiraz Y, Neergheen-Bhujun VS, Baran Y. Punica granatum Ekstresinin Multiple Myeloma Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkileri. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 13-15 Mart 2015, İzmir, Türkiye.

2015

Gokbulut Adan A, Ogretmen B, Baran Y. Identification and targeting of sphingosine-1-phosphate receptor 2/PP2A signal axis to reverse nilotinib resistance. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 13-15 Mart 2015, Çeşme.

2015

Kiraz Y, Saydam G, SAhin F, Kozanoglu I, Ozdogu H, Piskin O, Ozcan MA, Avcu F, Ural AU, Unal A, Baran Y. Expression levels of Jak/STAT signaling genes in newly diagnosed drug sensitive and resistant chronic myeloid leukemia patients. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 13-15 Mart 2015, Çeşme.

2015

Yandım MK, Kozanoglu I, Ozdogu H, Piskin O, Ozcan MA, Saydam G, Sahin F, Ural AU, Unal A, Baran Y. Kronik Miyeloid Lösemi (KML)’de Yeni Hedef Arayışları: Yeni Tanılı ve Tirozin Kinaz İnhibitörlerine (TKİ) Dirençli Hastalarda Biyoaktif Sfingolipid Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 13-15 Mart 2015, Çeşme.

2014

Adan Gokbulut A, Solmaz S, Cincin B, Ozdogu H, Boga C, Cakmakoğlu B, Kozanoglu I, Baran Y. Apigenin uygulanan imatinib dirençli ve duyarlı kronik miyeloid lösemi hücrelerindeki gen ekspresyon profilleri II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, 27-29 Mart 2014, İzmir, Türkiye.

2014

Adan Gökbulut A, Yaşar M, Baran Y. Potansiyel bir Antikarsinojenik Ajan olan KL-21’in Kronik Lenfositik Lösemi Hücreleri Üzerine Antiproliferatif ve Apoptotik Etkileri.  II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, 27-29 Mart 2014, İzmir, Türkiye.

2014

Solmaz S, Adan Gökbulut A, Kozanoğlu İ, Ozdogu H, Boğa C, Baran Y. Apigeninin imatinib dirençli ve duyarlı kronik myeloid hücreleri üzerine etkileri II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, 27-29 Mart 2014, İzmir, Türkiye.

2014

Adan Gökbulut A, Baran Y. Fisetin, hesperetin ve viteksinin akut premyelositik lösemi hücreleri üzerine apoptotik ve sitotoksik etkileri. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, 27-29 Mart 2014, İzmir, Türkiye.

2014

Adan Gökbulut A, Baran Y. Fisetin, hesperetin ve viteksinin kronik myeloid lösemi hücreleri üzerine etkileri. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, 27-29 Mart 2014, İzmir, Türkiye.

2014

Kartal Yandım M, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Şahin F, Avcu F, Ural AU, Unal A, Baran Y. Yeni Tanı ve Dirençli Kronik Miyeliod Lösemi Hastalarında Biyoaktif Sfingolipid Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi ve Hastalığın Seyrine Etkileri. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, 27-29 Mart 2014, Çeşme, Türkiye.

2014

Eroğlu P, Kartal Yandım M, Adan Gökbulut A, Kiraz Y, Kozanoğlu İ, Baran Y. Mezenkimal Kök Hücrelerin Yaşlanmanın Olumsuz Etkilerini Azaltma Potansiyellerinin Moleküler, Histomorfolojik ve İmmnuhistokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi: İn vivo Deneysel Bir Çalışma. 1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 20-23 Mart 2014, Kocaeli, Türkiye.

2014

Işık S, Karaman M, Baran Y, Kıray M, Çağlayan-Sözmen Ş, Bağrıyanık HA, Kozanoğlu İ, Adan Gökbulut A, Karaman Ö, Uzuner N. Alerjik rinit modeli oluşturulmuş farelerde mezenkimal kök hücre uygulamasının akciğer ve nazal histopatolojisi üzerine etkileri ve sitokin düzeylerindeki değişiklikler. 9.Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 23-26 Nisan 2014, KKTC.

2014

Işık S, Uzuner N, Karaman M, Karaman Ö, Kıray M, Kozanoğlu İ, Bağrıyanık HA, Arıkan Ayyıldız Z, Kartal Yandım M, Baran Y. Deneysel Olarak Oluşturulan Bronşiolitis Obliterans Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücrenin Yeri. 6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Kayseri, Türkiye.

2014

Işık S, Karaman M, Baran Y, Kıray M, Çağlayan-Sözmen Ş, Bağrıyanık HA, Kozanoğlu İ, Adan Gökbulut A, Karaman Ö, Uzuner N. Alerjik rinit modeli oluşturulmuş farelerde mezenkimal kök hücre uygulamasının akciğer ve nazal histopatolojisi üzerine etkileri ve sitokin düzeylerindeki değişiklikler. Deneysel Hematoloji Kongresi& EBMT Highlight 2014, 18-20 Nisan 2014, Kapadokya.

2014

Baran Y, Adan Gokbulut A, Solmaz S, Cincin B, Ozdogu H, Boga C, Cakmakoğlu B, Kozanoglu İ. Apigenin uygulanan imatinib dirençli ve duyarlı kronik miyeloid lösemi hücrelerindeki gen ekspresyon profilleri. Deneysel Hematoloji Kongresi& EBMT Highlight 2014, 18-20 Nisan 2014, Kapadokya.

2014

Baran Y, Adan Gökbulut A. Potansiyel bir Antikarsinojenik Ajan olan KL-21’in Kronik Lenfositik Lösemi Hücreleri Üzerine Antiproliferatif ve Apoptotik Etkileri. Deneysel Hematoloji Kongresi& EBMT Highlight 2014, 18-20 Nisan 2014, Kapadokya.

2014

Baran Y, Solmaz S, Adan Gökbulut A, Kozanoğlu İ, Ozdogu H, Boğa C. Apigeninin imatinib dirençli ve duyarlı kronik myeloid hücreleri üzerine etkileri. Deneysel Hematoloji Kongresi& EBMT Highlight 2014, 18-20 Nisan 2014, Kapadokya.

2014

Kiraz Y, Neergheen-Bhujun VS, Baran Y. Punica granatum Ekstresinin Multiple Myeloma Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkileri. Deneysel Hematoloji Kongresi& EBMT Highlight 2014, 18-20 Nisan 2014, Kapadokya.

2014

Baran Y, Adan Gökbulut A. Fisetin, hesperetin ve viteksinin akut premyelositik lösemi hücreleri üzerine apoptotik ve sitotoksik etkileri. Deneysel Hematoloji Kongresi& EBMT Highlight 2014, 18-20 Nisan 2014, Kapadokya.

2014

Baran Y, Adan Gökbulut A. Fisetin, hesperetin ve viteksinin kronik myeloid lösemi hücreleri üzerine etkileri. Deneysel Hematoloji Kongresi& EBMT Highlight 2014, 18-20 Nisan 2014, Kapadokya.

2014

Kartal Yandım M, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Şahin F, Avcu F, Ural AU, Unal A, Baran Y. Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Biyoaktif Sfingolipidlerin Gen Ekspresyon Profilleri. Deneysel Hematoloji Kongresi& EBMT Highlight 2014, 18-20 Nisan 2014, Kapadokya.

2014

Koca D, Haştar N, Ünlü M, Oppermann U, Baran Y.  Akut Miyeloid Lösemide Jumonji C Domain İçeren Histon Demetilazların Terapötik Potansiyellerinin Belirlenmesi. Deneysel Hematoloji Kongresi& EBMT Highlight 2014, 18-20 Nisan 2014, Kapadokya.

2014

Işık S, Uzuner N, Karaman M, Karaman Ö, Kıray M, Kozanoğlu İ, Bağrıyanık HA, Arıkan Ayyıldız Z, Kartal Yandım M, Baran Deneysel Olarak Oluşturulan Bronşiolitis Obliterans Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücrenin Yeri. Deneysel Hematoloji Kongresi& EBMT Highlight 2014, 18-20 Nisan 2014, Kapadokya.

2014

Kiraz Y, Neergheen-Bhujun VS, Baran Y. Punica granatum Ekstresinin Multiple Myeloma Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkileri. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2014, Antalya, Türkiye.

2014

Adan Gökbulut A, Ogretmen B, Baran Y. T315I mutasyonuna sahip 32dcl3 hücrelerinde Sfingozin kinaz1/Sfingozin-1-fosfat reseptör 2 yolağının hedeflenmesi ile nilotinib dirençliliğinin geri çevrilmesi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2014, Antalya, Türkiye.

2014

Işık S, Karaman M, Baran Y, Kıray M, Çağlayan-Sözmen Ş, Bağrıyanık HA, Kozanoğlu İ, Adan Gökbulut A, Karaman Ö, Uzuner N. Alerjik rinit modeli oluşturulmuş farelerde mezenkimal kök hücre uygulamasının akciğer ve nazal histopatolojisi üzerine etkileri. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2014, Antalya, Türkiye.

2014

Kiraz Y, Kartal Yandım M, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Şahin F, Avcu F, Ural AU, Unal A, Baran Y. Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında JAK-STAT Sinyal İleti Yolağı Genlerinin Ekspresyon Düzeyleri ve Klinik Seyire Etkileri. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2014, Antalya, Türkiye.

2014

Baran Y, Fıratlıgil B, Kartal Yandım M, Kiraz Y, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Şahin F, Avcu F, Ural AU, Unal A. Kronik Miyeloid Lösemi’de İlaç Dirençliliği ve Duyarlılığında Yeni Bir Belirteç; MikroRNA-17.  40. Ulusal Hematoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2014, Antalya, Türkiye.

2014

Işık S, Uzuner N, Karaman M, Karaman Ö, Kıray M, Kozanoğlu İ, Bağrıyanık HA, Arıkan Ayyıldız Z, Kartal Yandım M, Baran Y. Deneysel Olarak Oluşturulan Bronşiolitis Obliterans Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücrenin Yeri. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2014, Antalya, Türkiye.

2014

Kartal Yandım M, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Şahin F, Avcu F, Ural AU, Unal A, Baran Y. Yeni Tanılı ve Dirençli Kronik Miyeloid Lösemi (KML) Hastalarında Seramid Metabolize Eden Genlerin Ekspresyon Düzeyleri: KML’de Yeni Hedef Bulma Girişimleri. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2014, Antalya, Türkiye.

2014

Eroglu P, Kartal Yandım M, Gokbulut AA, Kiraz Y, Kozanoglu I, Baran Y. Mezenkimal Kök Hücrelerin Yaşlanmanın Olumsuz Etkilerini Azaltma Potansiyellerinin Moleküler, Histomorfolojik ve İmmnuhistokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi: İn vivo Deneysel Bir Çalışma 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2014, Antalya, Türkiye.

2013

İskender G, Baran Y. Gosipol’ün Multipl Myelom Hücreleri Üzerine Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Moleküler Düzeyde Belirlenmesi. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2013, Antalya, Türkiye.

2013

Aydemir LY, Adan A, Baran Y, Yemenicioğlu A. Fındık küspesinden gıda, ilaç ve kozmetik alanında kullanılabilecek katma değeri yüksek protein izolatı üretimi. Türkiye İnovasyon Haftası, 28-30 Kasım 2013, İzmir, Türkiye.

2013

Aydemir LY, Adan A, Baran Y, Yemenicioğlu A. Fındık küspesinden gıda, ilaç ve kozmetik alanında kullanılabilecek katma değeri yüksek protein izolatı üretimi. II. Uluslararası Gıda Arge Proje Pazarı, 2013, İzmir, Türkiye.

2013

Aygün B, Kozanoğlu İ, Baran Y, Maytalman E, Üstündağ N, Siber C, Boğa İ, Boğa C, Özdoğu H. Bcr/Abl Füzyon Protei̇ninin K562 Hücre Serisinde In Vitro Olarak Immunolojik Metodla Akım Sitometri̇de Tayini Ve Sonuçların Rt-Pcr ile Karşılaştırılması. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2013, Antalya, Türkiye.

2013

Kayabaşı Ç, Avcı ÇB, Süslüer  SY, Balcı  T, Yelken   BÖ, Çalışkan  C, Bakiye Göker  B, Saydam G, Baran Y, Gündüz C. Ponatinibin NF-KB ve MAPK Sinyal Yolakları Üzerindeki Etkilerinin İmatinibe Dirençli ve Duyarli Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Araştırılması. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2013, Antalya, Türkiye.

2013

Koca D, Haştar N, Ünlü M, Oppermann U, Baran Y.  Akut Miyeloid Lösemide Jumonji C Domain İçeren Histon Demetilazların Terapötik Potansiyellerinin Belirlenmesi. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2013, Antalya, Türkiye.

2013

Adan Gökbulut A, Solmaz S, Cincin B, Ozdogu H, Boga C, Cakmakoğlu B, Aygun B, Kozanoglu I, Baran Y. Apigenin ile Muamele Edilen İmatinib Duyarlı Ve İmatinib Dirençli̇ Kroni̇k Myeloid Lösemi Hücrelerinin Gen Ekspresyonundaki̇ Değişikliklerin Saptanması. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2013, Antalya, Türkiye.

2013

Adan Gökbulut A, Baran Y. Fisetin, hesperetin ve viteksinin akut premyelositik lösemi hücreleri üzerine apoptotik ve sitotoksik etkileri. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2013, Antalya, Türkiye.

2013

Adan Gökbulut A, Baran Y. Fisetin, hesperetin ve viteksinin kronik myeloid lösemi hücreleri üzerine etkileri. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2013, Antalya, Türkiye.

2013

Kartal Yandım M, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Şahin F, Avcu F, Ural AU, Baran Y. Yeni Tanı ve Dirençli Kronik Miyeliod Lösemi Hastalarında Biyoaktif Sfingolipid Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi ve Hastalığın Seyrine Etkileri. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2013, Antalya, Türkiye.

2012

Solmaz S, Gökbulut Adan A, Kozanoğlu İ, Boğa C, Özdoğu H, Baran Y. İmatinib Duyarlı ve İmatinib Dirençli Kronik Miyeloid Lösemi Hücreleri Üzerinde Apigenin’in Etkileri. 38. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.

2012

Gökbulut Adan A, Yasar M, Baran Y. Potansiyel bir Antikarsinojenik Ajan olan KL-21’in Kronik Lenfositik Lösemi Hücreleri Üzerine Antiproliferatif ve Apoptotik Etkileri. 38. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.

2012

Kartal Yandım M, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Şahin F, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Avcu F, Ural AU, Baran Y. Yeni Tanı ve Dirençli Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Biyoaktif Sfingolipid Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi ve Hastalığın Seyrine Etkileri. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.

2012

Durmuş A, Yılmaz M, Kartal Yandım M, Alp MY, Baran Y, İkbal M. Nadir Bir Prezentasyon Olarak Herediter Kronik Nötrofili Ailesi. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.

2012

Tüfekçi Ö, Kartal Yandım M, Ören H, İrken G, Baran Y. T Hücreli Akut Lenfoblastik Löseminin Tedavisinde FOXM1 Transkripsiyon Faktörünün Hedeflenmesi. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya, Tüykiye.

2012

Kozanoğlu İ, Kartal Yandım M, Cincin ZB, Özdoğu H, Çakmakoğlu B, Baran Y. Propranololün Multipl Miyelom Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkilerinin Genetik Mekanizmaları 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.

2012

Baran Y, Aydemir LY, Gencer EB, Yandım Kartal M, Yemenicioğlu A. Mercimek Protein Ekstraktının Akut Miyeloid Lösemi Hücreleri Üzerine Etkileri. 38. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.

2012

Yılmaz S, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Baran Y. Apigenin’in Multipl Miyelom Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkileri. 38. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.

2012

İskender G, Pişkin Ö, Özcan MA, Baran Y. Fludarabin’in Kafeik Asit Fenetil Ester veya Gosipol ile Kombinasyonunun Akut Lenfoblastik Lösemi Hücreleri Üzerine Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Moleküler Düzeyde Belirlenmesi. 38. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.

2012

Durmuş A, Yılmaz M, Yandım Kartal M, Muhammet YA, Baran Y, İkbal M. Nadir Bir Prezentasyon Olarak Herediter Kronik Nötrofili Ailesi. 38. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.

2012

Baran Y, Fıratlıgil B. Kronik Miyeloid Lösemi’de İmatinib Direncinde ve Tirozin Kinaz İnhibitörlerine Verilen Hücresel Yanıtta miR-17 MikroRNA’sının Rolü. 38. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.

2012

Kayabaşı Ç, Avcı Biray Ç, Süslüer Yılmaz S, Balcı T, Baran Y, Saydam G, Gündüz C. Kronik Miyeloid Lösemi ve Lösemi Kök Hücre Hatlarında 3 Nesil Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Etkileri: Apoptoz, Otofaji ve miRNA Değişimleri. 38. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.

2012

Baran Y, Geylani C, Çakır Z, Kozanoğlu İ. Mezenkimal Kök Hücrelerin İn Vitro ve İn Vivo Takibi İçin Hücrelere Yeşil Floresan Protein Kodlayan Genin Aktarımının Optimizasyonu. 7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 8-10 Mart 2012, Antalya, Türkiye.

2012

Baran Y, Aydemir LY, Gencer EB, Kartal M, Yemenicioglu A. Mercimek Protein Ekstraktının Akut Miyeloid Lösemi Hücreleri Üzerine Etkileri. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya.

2012

Gökbulut Adan A, Solmaz S, Kozanoğlu İ, Boğa C, Özdoğu H, Baran Y. İmatinib Duyarlı ve İmatinib Dirençli Kronik Miyeloid Lösemi Hücreleri Üzerinde Apigenin’in Etkileri. IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, 13-16 Aralık 2012, Bursa.

2012

Gokbulut Adan A, Yaşar M, Baran Y. Antiproliferative and apoptotic effcts of Potansiyel bir Antikarsinojenik Ajan olan KL-21’in Kronik Lenfositik Lösemi Hücreleri Üzerine Antiproliferatif ve Apoptotik Etkileri. IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, 13-16 Aralık 2012, Bursa.

2012

Baran Y, Aydemir LY, Gencer EB, Kartal M, Yemenicioglu A. Mercimek Protein Ekstraktının Akut Miyeloid Lösemi Hücreleri Üzerine Etkileri. IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, 13-16 Aralık 2012, Bursa.

2012

Kozanoglu I, Kartal Yandım M, Cincin ZB, Ozdogu H, Cakmakoglu B, Baran Y.“Eski Bir İlaç, Yeni Bir Yaklaşım: Dideral’in Multipl Miyelom Hücrelerinin Üzerine Apoptotik Etkileri ve NF-kB Sinyal Yolağı Üzerine Etkileri”. IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, 13-16 Aralık 2012, Bursa.

2012

Kartal Yandım M, Piskin O, Ozcan MA, Saydam G, Şahin F, Kozanoglu I, Ozdogu H, Avcu F, Ural AU, Baran Y. Yeni Tanılı ve Dirençli Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Biyoaktif Sfingolipid Genlerinin Ekspresyon Seviyelerinin Belirlenmesi. IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, 13-16 Aralık 2012, Bursa, Türkiye.

2011

Turan T, Şanlı Mohamed G, Baran Y. Bortezomib Uygulanan Multipl Miyelom Hücrelerinin Protein Profillerindeki Değişimlerin Proteomiks Yaklaşım ile Belirlenmesi. 37. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Ankara, Türkiye.

2011

Baran Y, Camgöz A, Gencer EB, Ural AU, Avcu F. Bcr/Abl Onkogeninin Bilinen Tek Regülatör Mekanizması olan Sfingozin Kinaz-1 ve Glukozil Seramid Sentaz Genlerinin Hedeflenerek Kronik Miyeloid Lösemi’de Nilotinib Dirençliliğinin Geri Çevrilmesi. 37. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Ankara, Türkiye

2011

Apohan E, Gökbulut Adan A, Pişkin Ö, Özcan MA, Baran Y. Kuersetin’in 232B4 Kronik Lenfositik Lösemi Hücreleri Üzerine Sitotoksik ve Apoptotik Etkileri. 37. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Ankara, Türkiye.

2011

Gökbulut Adan A, Ünlü M, Baran Z, Pişkin Ö, Özcan M.A, Baran Y. Resveratrolün Kronik Lenfositik Lösemi hücreleri üzerine antiproliferatif ve apoptotic etkileri. 37. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Ankara, Türkiye.

2010

Çakır Z, Saydam G, Şahin F, Baran Y. Resveratrolün HL60 Akut Promiyelositik Lösemi Hücrelerinde Tetiklediği Apoptozda Yeni Bir Mekanizma; Sfingolipidler. III. Multidisipliner Kanser Arastima Sempozyumu 14 -17 Mart 2010, Bursa.

2010

Çakır Z, Can G, Saydam G, Şahin F, Baran Y. Resveratrol Uygulanan Akut Myeloid Lösemi Hücrelerinde (HL60) Gen Ekspresyon Profilleri. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya.

2010

Kartal M, Can G, Saydam G, Şahin F, Baran Y. Resveratrolün Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Kanser Sinyal İleti Yolağı Genleri Üzerine Etkileri. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya.

2010

Kartal M, Kozanoğlu İ, Özdogu H, Sarıalioglu F, Baran Y. Eski Bir İlaç, Yeni Bir Yaklaşım: Propranolol’un U266 Multiple Miyelom Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkileri. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya.

2010

Camgöz A, Can G, Baran Y. Nilotinib Uygulanan Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Apoptoz, Anjiogenez, Metastaz, İnvazyon, Transkripsiyon Faktörleri, Hücre Döngüsü ve Tümör Baskılayıcı Genlerin Ekspresyon Düzeylerinin QPCR Yöntemi ile Belirlenmesi. 36. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya, Türkiye.

2010

Gencer EB, Güçlüler G, Öztekin C, Baran Y. Sunitinib’in U266 Multipl Miyelom Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkileri. 36. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya, Türkiye.

2010

Baran Y, Can G, Çakır Z, Kozanoğlu İ. Mezenkimal Kök Hücrelerin Takibinde Kullanılan Yeşil Floresan Protein Geninin Hücrelere Aktarımının Optimizasyonu. 36. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya, Türkiye.

2010

Baran Y, Sunay Ö, Çakır Z, Can G, Denek Z, Kozanoğlu İ, Yılmaz M. Kemik Hasarlarının Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücrelerin Terapötik Potansiyelleri; Tavşan Tibiasında Deneysel Çalışma. 36. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya, Türkiye.

2010

Baran Y, Can G, Çakır Z, Kartal M. Resveratrolün İmatinib’e Duyarlı ve Dirençli Kronik Myeloid Lösemi Hücreleri Üzerine Sitotoksik ve Apoptotik Etkileri. 36. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya, Türkiye.

2010

Camgöz A, Gencer EB, Ural AU, Avcu F, Baran Y. Bcr/Abl Pozitif Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Nilotinibe Karşı Direnç Geliştirilmesi ve Olası Direnç Mekanizmalarının Araştırılması. 36. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya, Türkiye

2009

Baran Y. Kanser Hücre Kültürlerinde İlaç Duyarlılığında Genetik Etkenler. 5. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı ve Kursları, 10-15 Kasım 2009, Antalya, Türkiye.

2009

Çakır Z, Saydam G, Şahin F, Baran Y. Resveratrolün HL60 Akut Promiyelositik Lösemi Hücrelerinde Tetiklediği Apoptozda Yeni Bir Mekanizma; Sfingolipidler 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Antalya

2009

Gencer EB, Ural AU, Avcu F, Baran Y. BCR/ABL pozitif K562 ve MEG-01 hücrelerinde seramid metabolizmasının apoptotik seramidin birikimini tetikleyecek şekilde hedeflenmesi ile dasatinibin apoptotik etkilerinin arttırılması. 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Antalya.

2009

Baran Y, Gencer EB, Camgoz A, Ural AU, Avcu F. K562 hücrelerinde nilotinib-aracılı apoptozda seramid metabolizması genlerinin rolü. 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Antalya.

2009

Baran Y, Gencer EB, Camgoz A, Ural AU, Avcu F. Nilotinibin MEG-01 hücrelerinde tetiklediği hücresel ölümlerde yeni bir mekanizma; apoptotik lass genlerinin indüklenmesi ve antiapoptotik sfingozin kinaz-1 geninin baskılanması. 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Antalya.

2009

Baran Y, Zencir S, Çakır Z, Öztürk E, Topçu Z. Yeni Bir Mekanizma Olarak İmatinibin Tetiklediği Hücresel Ölümlerde Topoizomeraz-I Enzim Aktivitesi Değişimi. 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Antalya.

2009

Kartal M, Saydam G, ŞAhin F, Baran Y. Hücre İçi Seramid Birikiminin Biyokimyasal Yöntemlerle Sağlanması ile Resveratrolün Apoptotik Etkilerinin K562 Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Arttırılması. 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Antalya.

2009

Kartal M, Baran Y. Resveratrol Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde BCR/ABL Onkogenini Doza Bağımlı Olarak Baskılayarak Apoptozu Tetiklemektedir. 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Antalya.

2009

Baran Y, Ceylan Ç. İmatinib Dirençliliğinin K562 Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Fourier Transform İnfrared Spektroskopi (FTIR) Yöntemiyle İncelenmesi. 35. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Antalya, Türkiye.

2009

Baran Y. Kronik myeloid lösemide moleküler moniterizasyon: Nasıl ve ne zaman? 35. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Antalya, Türkiye.

2008

Baran Y. Drug Resistance in Chronic Myeloid Leukemia, Cellular Perspective. 34. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2008, İzmir, Türkiye.

2008

Mutlu P, Baran Y, Ural AU, Gündüz U. Kobalt 60 Gama Radyasyonunun Kemoterapiye Dirençli Multipl Myeloma Hücre Hatları Üzerine Etkisi. 34. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2008, İzmir, Türkiye.

2008

Baran Y, Durcan C, Ural AU, Avcu F. Nilotinib/C8 Seramid Kombinasyonun İnsan K562 Kronik Miyeloid Lösemi Hücreleri Üzerine Sinerjistik Apoptotik Etkileri. 34. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2008, İzmir, Türkiye.

2008

Baran Y, Durcan C, Ural AU, Avcu F. Kronik Miyeloid Löseminin Daha Etkin Tedavisi Amacıyla BCR/ABL Aktivitesinin Dasatinib İle Engellenmesinin Yanısıra Seramid Sentezinin Hedeflenmesi. 34. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2008, İzmir, Türkiye.

2007

Uyuklu T, Ural AU, Sarper M, Avcu F, Baran Y, Elçi P, Akar N. İn Vitro Koşullarda Multiple Myeloma Hücre Dizilerinde Bortezomıbe Karşı Geliştirilen Çoklu İlaç Direnç Mekanizmalarının İncelenmesi. 33. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 16-19 Kasım 2007, Antalya, Türkiye.

2007

Avcu F, Ural AU, Sarper M, Uyuklu T, Baran Y, Safalı M, Elçi P. Proteazom İnhibitörü Bortezomibin Mezankimal Kök Hücreler Üzerine Osteoblastik Farklılaşma Etkilerinin İncelenmesi. 33. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 16-19 Kasım 2007, Antalya, Türkiye.

2007

Ural AU, Baran Y, Avcu F, Çetın T, Uyuklu T, Pekel A, Elçı P, Sarper M. Eritropoetin, Proteazom İnhibitörü Bortezomibin Multıple Myeloma Hücre Dizileri Üzerindeki Antiproliferatif Etkisini Engellemektedir. 33. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 16-19 Kasım 2007, Antalya, Türkiye.

2007

Baran Y, Ural AU, Göktaş S, Avcu F, Aydur E, Uyuklu T, Pekel A, Dırıcan B, Beyzadeoğlu M, Sarper M, Elçı P. Proteazom İnhibitörü Bortezomıb, Radyasyona Dirençli Tümör Hücrelerinde Radyasyon Duyarlılığını Artırmaktadır. 33. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 16-19 Kasım 2007, Antalya, Türkiye.

2007

Baran Y, Ural AU, Avcu F, Sarper M, Elçi P, Pekel A. Mezankimal Kök Hücrelerin İn Vivo Takibinde Yeşil Floresan Protein Aktarılmasının Optimizasyonu. 33. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 16-19 Kasım 2007, Antalya, Türkiye.

2006

Baran Y, Gündüz U, Öğretmen B. Sfingozin kinaz-1 geninin imatinibin apoptotik etkisi üzerine etkileri. 32. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye.

2006

Baran Y, Gündüz U, Öğretmen B. hLASS1 Geninin imatinib  dirençliliğindeki rolü. 32. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye.

2006

Baran Y, Gündüz U, Öğretmen B. Glukozil seramid sentaz geninin PDMP ile bloke edilmesi ile dirençli kronik myeloid lösemi hücrelerinin imatinibe duyarlılığının arttırılması. 32. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye.

2006

Baran Y, Gündüz U, Öğretmen B. Kronik myeloid lösemi hücrelerinde imatinibin bağlandığı abl kinaz bölgesinin nükleotid dizilerinin belirlenmesi ve ilaç dirençliliği. 32. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye.

2006

Baran Y, Ural AU, Öğretmen B, Gündüz U. İmatinib uygulanan duyarlı ve dirençli K562 hücrelerinde ilaç dirençlilik mekanizmalari. 32. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye.

2005

Avcu F, Ural AU, Baran Y, Sobacı G, Deveci M, Çetin AT, Pekel A, Sarper M, Elçi P, Gündüz U. İnsan multiple myeloma ARH-77 hücrelerinde hypericin ile indüklenmiş apoptoz yolağının belirlenmesi: fotodinamik tedavi. 31. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2005, İstanbul, Türkiye.

2004

Baran Y, Gündüz U, Ural AU. Vinkristine dirençli HL60 hücrelerinin Ara-C’ye karşı çarpraz direnci. 2. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu, 16-18 Nisan 2004, Bursa, Türkiye.

2002

Baran Y, Gündüz Y. Vinkristin ile seçilmiş HL60 hücrelerinde MDR1 geninin ifadesi. 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-27 Haziran 2002, Ankara, Türkiye.

2002

Ural AU, Gur B, Baran Y, Avcu F, Yilmaz Y, Gunduz U, Yalcin A. Doksorubisine karşı direnç kazandırılmış HL-60 lösemi hattında sitozin-arabinoside karşı gelişen çapraz direnç. 29. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi, 25-28 Ekim 2002, Antalya, Türkiye.