Prof. Dr. Yusuf Baran

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Yusuf Baran, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında çalışmalar yapan bir bilim insanıdır. Dr. Baran, 26 Kasım 2018 tarihi itibariyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

1998 yılında Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini 2002 ve Doktora derecesini 2006 yılında ODTÜ’den aldı. 2007 yılı Mayıs ayından beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2015 – 2018 yılları arasından Abdullah Gül Üniversitesi’nde Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurucu dekanı ve 2017-2018 yılları arasında Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcısı olarak çalıştı.

Prof. Dr. Yusuf Baran’ın çeşitli kurumlar tarafından desteklenen 40 civarı bilimsel araştırma projesi, 350’nin üzerinde yayınlanmış bilimsel makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirisi ve bir adet kitabı bulunmaktadır. Bilim, teknoloji, diplomasi konulu ulusal ve uluslararası toplantı/ kongre/ forumlarda (ABD, Brezilya, Çin, Pakistan, İsveç, Azerbaycan, İsviçre, İsrail, Almanya, Şili, Sudan, Yunanistan, Makedonya, Tayland, Bosna Hersek, Sri Lanka, Hollanda, Rusya, Malezya, Güney Afrika, vb.) 200’ün üzerinde konferans verdi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, Dünya Bilim Forumu, Bakü Forumu, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Yaşam Bilimleri Forumu, Bilim Diplomasisi, Bilim Liderliği gibi çok önemli toplantılara davet edildi ve konferanslar verdi.

Dr. Baran’ın 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından verilmiş ödülü bulunmaktadır.

Bu ödüllerden bazıları;

2013 Yılında, Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl tüm dünyadan “akademik mükemmeliyet, topluma hizmet ve bilim ile dünyayı değiştirme potansiyeli” bulunan 40 yaşın altındaki 40 lider genç bilim insanına verdiği “Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü”

2014 yılında Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Organizasyonu’ndan “Bilimsel Önderlik Alanında Türkiye’nin en Başarılı İnsanı Ödülü”,

2015 yılında, Dünya Bilimler Akademisi’nin tüm dünyadan seçtiği 40 yaş altı 25 genç bilim insanına verilen “Genç Üyelik Onuru”,

2016 yılında, Dünya Bilimler Akademisi ve Amerika Bilimin İlerletilmesi Organizasyonu’nun tüm dünyadan seçtiği 30 kişiden biri olarak “Bilim ve Diplomasi Programına Seçilim Onuru”,

2017 Yılında Türk Eczacılık Akademisi’nden, 2016 yılında Deneysel Hematoloji Derneği’nden, 2013 Yılında Bilim Kahramanları Derneği’nden ve 2010 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nden “Yılın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”nü almıştır.

Dr Baran, 2007 yılında doktora tezi ile “Yılın Tezi Ödülü”nü almıştır.

Son olarak ise, 2018 yılında, Amerika Bilimin İlerletilmesi Organizasyonu’nun tüm dünyadan seçtiği 28 kişiden biri olarak “Bilim Diplomasisi ve Liderlik Çalıştayı”na seçilmiştir.

Prof. Dr. Yusuf Baran,

2010-2015 Yılları arasında TUBİTAK Danışma Kurulu Üyeliği

Dünya Bilimler Akademisi Genç Üyeler Ağı Yönetim Kurulu Üyeliği (2016 – );

Küresel Genç Akademi, Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-2017);

Birleşmiş Milletler’in gelişme ilkelerini gerçekleştirmek üzere kurulan Gelişen Ülkeler Mühendislik ve Teknoloji Akademisi kurucu üyeliği (2016 – );

Dünya Genç Bilim İnsanları Organizasyonu üyeliği (2015 – );

Dünya Ekonomik Forumu, Yılın Genç Bilim İnsanı Programı Üyeliği (2013 – );

“Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Programı”’nın danışma kurulu üyesi gibi birçok farklı görevi de yürütmektedir.

Prof. Dr. Yusuf Baran’ın çalışma alanları kanser moleküler biyolojisi, ve bilim ve teknoloji politikaları ve bilim diplomasisi üzerine yoğunlaşmaktadır.