ARAŞTIRMA GRUBU

Lisansüstü Öğrenciler

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlayan (2009-2013) Yağmur Kiraz, Yüksek Lisans (2013-2014) ve Doktora (2015-2019) tez çalışmalarını BARAN Lab’da sürdürmüştür. Doktora tezi çalışması “Sfingolipid Metabolizması Hedeflenerek İmatinib Dirençli Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemi Hücrelerinin Duyarlı Hale Getirilmesi” olan Dr. Kiraz, tez çalışmalarının büyük bir kısmını TÜBİTAK 2214-A Programı kapsamında Stony Brook Üniversitesi, New York, ABD’de tamamlamıştır (2017-2019). Araştırma alanları sfingolipid metabolizmasının lösemide ilaç direncindeki roller ve direncin geri çevrilmesi için yeni hedeflerin belirlenmesidir. Dr. Kiraz’ın farklı lösemi ve ilaç direnci modelleri üzerine tecrübesi olmakla birlikte farklı bir çok moleküler biyoloji tekniklerine konusunda da tecrübesi bulunmaktadır. 15’ten fazla uluslararası dergilerde yayınlanmış makalesi bulunan Dr. Kiraz’ın 30 civarında ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirisi ve 15’ten fazla ödülü bulunmaktadır. İletişim: yagmurkiraz4@gmail.com

Lisans eğitimini 2017 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlayan Erez Uzuner, Yüksek Lisans çalışmalarını BARAN Lab’da sürdürmüştür (2017-2019). Laboratuvardaki araştırma konusu, doğal ürünlerin farklı kanserler üzerine olan sitotoksik etkilerinin belirlenmesi ve bu etkilerin biyoaktif sfingolipidler üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Yüksek Lisans tez başlığı “Apigeninin Akut Lenfoblastik Lösemi Hücreleri Üzerine Olan Tedavi Potansiyellerinin Belirlenmesi” olan Erez’in farklı lösemi, akciğer ve mesane kanseri hücreleri ve  farklı moleküler biyoloji teknikleri üzerine tecrübesi bulunmaktadır. Son zamanlarda 2 farklı proje üzerine çalışan Erez’in yayınlanma aşamasında olan 3 makalesi bulunmaktadır. Erez Uzuner, doktora eğitimini MEB 1416-YLSY Bursu ile İngiltere’de sürdürecektir. İletişim: erezuzuner@gmail.com

 

Beyza, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlamasının ardından 2017 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını sürdürmek üzere BARAN Lab’a katılmıştır. Araştırma alanları farklı flavonoidlerin Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemi üzerine tedavi potansiyelleri ve biyoaktif sfingolipidler üzerine olan olan etkilerinin belirlenmesi olan Beyza’nın yüksek lisans tez çalışması “Luteolinin Akut Lenfoblastik Lösemi Hücreleri Üzerine Olan Tedavi Potansiyellerinin Belirlenmesi” başlıklı TÜBİTAK 1002 projesidir. 2018 yılı yazında Erasmus+ Öğrencisi olarak Ulm Üniversitesi, Almanya’da eğitim gören Beyza’nın yayınlanma aşamasında olan makaleleri, 2 kitap bölümü ve 5’ten fazla ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlanmış bildirileri bulunmaktadır. Sevim Beyza Gürler, yakın zamanda doktora eğitimini İngiltere’de sürdürmek üzere MEB’den prestijli bir burs kazanmıştır. İletişimgurlerbeyza5@gmail.com

Lisans eğitimini 2017 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlayan Gizem Tuğçe Ulu, Yüksek Lisans çalışmalarını BARAN Lab’da sürdürmüştür (2017-2019). BARAN Lab’daki araştırma konusu, meme kanseri ve lösemiler üzerine yeni nanoteknoloji bazlı tedavi yaklaşımlarının belirlenmesidir. Yüksek lisans tez çalışması “Çok Fonksiyonlu Misel Nanotaşıyıcıların Meme Kanseri Üzerine Olan Tedavi Etkilerinin Belirlenmesi” TÜBİTAK 1001 projesi ile desteklenmiştir. Gizem’in farklı hücre kültür modelleri ve moleküler biyoloji teknikleri üzerine tecrübesi bulunmakta ve aynı zamanda 5 adet uluslarası dergilerde yayınlanmış makalesi, 8 adet kongrelerde sunulmuş bildirisi ve 3 adet pestijli ödülü bulunmaktadır. İletişim: ulugizemulu@gmail.com

 

Nusaibah, Irak Anbar Üniversitesi’nden Biyoloji eğitiminin ardından Yüksek Lisans çalışmalarını sürdürmek için 2019 yılında BARAN Lab’a katılmıştır. Araştırma konusu microRNAların akut lenfoblastik lösemide imatinib direncindeki rollerinin belirlenmesi olan Nusaibah Abdulhadi, moleküler biyoloji laboratuvar tekniklerinde oldukça tecrübelidir. Aynı zamanda Nusaibah’nın SAFA Houston, Texas, ABD ve Hawler İleri Merkez, Irak işbirliği çalışmasından EEG ve PFT sertifikası bulunmaktadır. İletişim: nusibasalam@gmail.com

Lisans Öğrencileri

İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi olan Melisa, bölümün en başarılı öğrencilerinden biridir. Kanser, kanser genetiği, biyoinformatik ve kanser için yeni tedavilerin bulunması konularına ilgi duyan Melisa’nın BARAN Lab’daki çalışmaları flavonoidlerin Ph+ akut lenfoblastik lösemideki tedavi etkinliğinin belirlenmesi üzerinedir. İletişim: melisa.cetinkaya@yahoo.com

 

Mustafa, lisans birinci sınıftan itibaren BARAN Lab’a katılmış ve projelere dahil olmuştur. Laboratuvarda fitokimyasalların ve doğal ürünlerin kanser tedavisindeki etkilerini inceleyen Mustafa, akut lenfoblastik lösemi üzerine anti-oksidant bazlı tedaviler konusunda TÜBİTAK 2209-A projesi ile desteklenen bir çalışma sürdürmektedir.  Mottosu “Wissen beginnt mit Neugier.”- (“Bilgi, merak ile başlar.”) İletişim: mustafaozturk202gmail.com  

 

İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Damla, BARAN Lab’da araştırmalarını sürdüren bir 3. Sınıf lisans öğrensidir. İleride kanser moleküler biyolojisi ve kanserde ilaç direnci alanında çalışmalar yapmak isteyen Damla, laboratuvarda farklı terapötik ilaçların, çeşitli kanser tipleri üzerine olan etkilerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar sürdürmekte ve laboratuvar teknikleri konusunda tecrübe kazanmaktadır. İletişim: haticedag@std.iyte.edu.tr

 

Lisans birinci sınıftan itibaren (Kasım 2018) BARAN Lab’da çalışmaya başlayan Polen, İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde başarılı bir lisans öğrencisidir. Polen, nilotinibin meme kanseri üzerine olan etkilerinin belirlenmesi üzerine çalışmalar sürdürmektedir.

İletişim: polenyunus@gmail.com

Muharrem, İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans öğrencisidir. BARAN Lab’daki araştırmaları nilotinib ve epicatechin gallatın combine uygulamasının kronik myeloid lösemi hücrelerine olan etkilerinin araştırılması olan Muharrem, ileride kanser alanında çalışmalar yapmak istemektedir. İletişim: pazarcevirenms@gmail.com

MEZUNLAR

2015-2019, Doktora tez danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2017-2019, Yüksek Lisans tez danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
MEB-YLYS Bursu ile doktorasına İngiltere’de devam edecektir.

2017-2019, Yüksek Lisans tez danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
MEB-YLYS Bursu ile doktorasına İngiltere’de devam edecektir.

2017-2019, Yüksek Lisans tez danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2010-2015, Doktora tez danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
İzmir Ekonomi Ünversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

2010-2015, Doktora tez danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Abdullah Gül Ünversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

2013-2015, Yüksek Lisans tez danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2014-2015, Yüksek Lisans tez danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta ve halen aynı üniversitede doktorasını sürdürmektedir.

2012-2014, Yüksek Lisans tez eş-danışmanı. İYTE Biyoteknoloji Bölümü.

2012-2013, Doktora sonrası araştırmacı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Ankara’da bir biyoteknoloji şirketinde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

2011-2012, Doktora sonrası araştırmacı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
İnönü Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde Profesör olarak çalışmaktadır.

Yüksek Lisans tez eş-danışmanı. İYTE Biyoteknoloji Bölümü

İzmir’de bir biyoteknoloji şirketinde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

2007-2009, Yüksek Lisans tez danışmanı. İYTE Biyoteknoloji Bölümü
Cenevre Üniversitesi’nden doktorasını aldıktan sonra halen İsviçre’de bir Ar&Ge firmasında çalışmaktadır.

2008-2010, Yüksek Lisans tez danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
EPFL, İsviçre Deneysel Kanser Araştırma Enstitüsü’nden doktorasını aldıktan sonra halen Abdullah Gül Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

2008-2010, Yüksek Lisans tez danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2013-2014, Lisans proje danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Halen doktorasını Freie Üniversitesi’nde (Berlin, Almanya) sürdürmektedir.

2013-2014, Lisans proje danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yüksek Lisans eğitimini Charite Tıp Üniversitesi’nde (Almanya) ve doktorasını Freiburg Üniversitesi’nde (Almanya) tamamlamıştır.

2010-2014, Lisans proje danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Abdullah Gül Üniversitesi’nde doktora eğitimini sürdürmektedir.

2011-2012, Lisans proje danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

École Normale Supérieure de Cachan Paris, Fransa’da yüksek lisans eğitimini tamamlamasının ardından halen Koç Üniversitesi’nde doktora eğitimini sürdürmektedir.

2010-2012, Lisans proje danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Gebze Teknoloji Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamasının ardından halen Acıbadem Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

2008-2010, Lisans proje danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Utah Üniversitesi Onkolojik Bilimler’de doktorasını tamamlamış ve halen aynı üniversitede eğitimci olarak çalışmaktadır.

2009-2012, Yüksek Lisans tez eş-danışmanı. İYTE Kimya Bölümü

Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü’nden doktorasını tamamlamıştır.

2007-2011, Lisans proje danışmanı ve Yüksek Lisans tez danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Cambridge Üniversitesi, İngiltere’de doktora çalışmalarının ardından halen Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır.

2009-2011, Yüksek Lisans tez eş-danışmanı. İYTE Biyoteknoloji Bölümü

Ege Üniversitesi Biyomühendislik bölümünde doktorasına devam etmektedir

2008-2010, Yüksek Lisans tez danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

TU Dresden Tıp Fakültesi’nden doktorasını aldıktan sonra halen Dresden Tümör Hastalıkları Ulusal Merkezi’mde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır.

2008-2010, Yüksek Lisans tez danışmanı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Freiburg Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Biyokimya Bölümü’nden doktorasını aldıktan sonra halen California Üniversitesi, San Fransisco’da doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır.