VERİLEN DERSLER

Abdullah Gül Üniversitesi

Doğa Bilimi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

Kanser Moleküler Biyolojisi (MBG 545)

İleri Moleküler Genetik (MBG555)

Hücre Siklusu ve Apoptoz (MBG 535)

Moleküler Biyolojide Güncel Konular (MBG 533)

Moleküler Biyoloji Seminerleri (MBG 513)

Lisans Dersleri

Moleküler Biyoloji (MBG 202)

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı (MBG 212)

İnsan Genetiği (MBG 323)

Rekombinant DNA Teknolojileri (MBG 401)

Moleküler Biyolojide Güncel Konular (MBG  401)

ODTÜ

Moleküler Genetik Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Hayvan Hücre Kültür Teknikleri

Moleküler Biyolojide Temel Teknikler

Moleküler ve Hücre Biyolojisi Laboratuvarı

Genel Biyoloji Laboratuvarı