PROJELER

Araştırmacı

2017-2020

Meme Kanseri Hedefli, Kararlılığı Arttırılmış, İki Bölgeden pH’ya Duyarlı, İlaç Konjuge, Çok Fonksiyonlu Misel Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi ve in vitro Etkinliklerinin Belirlenmesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Araştırmacı

2017-2020

Meme kanserinin tedavisine yönelik çok fonksiyonlu, hedeflenmiş, özgün nanotaşıyıcıların geliştirilmesi, in vitro ve in vivo etkinliklerinin incelenmesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Danışman

2016-2018

Resveratrol’ün Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Terapötik Potansiyeli ve Resveratrol Tarafından Tetiklenen Apoptozda Seramid Metabolizmasının Rolü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Yürütücü

2015-2016

Kronik miyeloid lösemi hastalarında JAK-STAT sinyal ileti yolağı genlerinin ekspresyon düzeyleri ve klinik seyire etkileri

Güven Hastanesi

Danışman

2016-2018

siRNA Taşıyıcısı Olarak Farklı Moleküler Mimarilerde Poli(katyon)ların RAFT Polimerizasyonu ile Sentezi ve In Vitro İncelenmesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Yürütücü

2012-2015

Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında bioaktif sfingolipid genlerinin ekspresyon ve protein düzeyleri ve klinik seyire etkileri

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Araştırmacı

2015-2017

Apigeninin kronik miyeloid lösemi kök Apigeninin kronik miyeloid lösemi kök hücreleri üzerinde ki etkilerinin belirlenmesi: Mekanistik bir yaklaşım

Erciyes Üniversitesi

Araştırmacı

2015-2017

Quercetinin Kml Kök Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi

Yürütücü

2011-2012

Kafeik Asit Fenil Ester ve Gosipolün Akut Lenfoblastik Lösemi Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkilerinin Moleküler Düzeyde Belirlenmesi

Türk Hematoloji Derneği

Yürütücü

2010-2013

Kronik Miyeloid Lösemide Biyoaktif Sfingolipidlerin Terapötik Potansiyelleri

Türkiye Bilimler Akademisi

Araştırmacı

2014-2015

Kolon kanseri; HT-29, HCT-116, RKO hücre hatlarının in-vitro koşullarda mezenkimal kök hücre ile tedavi seçeneğinin araştırılması

Istanbul Üniversitesi

Danışman

2013-2016

pH Cevaplayabilen PEG-peptid konjugatı bazlı antikanser ilaç taşıyıcı sistemleri geliştirilmesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Danışman

2012-2014

Deneysel Olarak Oluşturulan Bronşiolitis Obliterans Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücrenin Yeri

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Araştırmacı

2013-2016

Atasal ve Tirozin Kinaz İnhibitörü İmatinib Dirençli Kronik Miyeloid Lösemi Hücre Dizisi K562’ye anti-STAT5A siRNA Uygulamalarıyla Genom Geneli mRNA ve miRNA Ekspresyon Profillerinin Çıkartılması

Ege Üniversitesi

Araştırmacı

2012-2013

Akut lenfoblastik lösemi hücrelerinde FoxM1 inhibitörü, siomycin A ile deksametazonun kombine uygulanmasının olası sinerjistik, apoptotik etkilerinin belirlenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırmacı

2012-2013

Nilotinibin  Endotel Hücre Fonksiyonu Üzerindeki Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırmacı

2012-2013

Gen Terapi, Fotobiyomodulasyon ve Ultrasound Uygulamalarının Ortodontik Nedenli Kök Rezorpsiyonu Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Erciyes Üniversitesi

Araştırmacı

2012-2014

Deneysel Alerjik Rinit Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücrenin Yeri

Dokuz Eylül Üniversitesi

Yürütücü

2010-2011

Hormona Dirençli Prostat Kanseri Hücrelerinde Dosetaksel ve Seramidin İndüklediği Apoptozizde Seramid Genlerinin ve Ürünlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Yürütücü

2008-2011

Moleküler Hedefli Ajan Uygulanan Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Dirençlilik Mekanizmaları, Etkinleştirilen Sinyal İleti Yolları ve Dirençliliğin Geri Çevrilmesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Yürütücü

2008-2010

Resveratrol Uygulanan Akut ve Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde Tetiklenen Kanser Sinyal İleti Yolakları, Etkinleştirilen Hücre Ölüm Mekanizmaları ve Bu Mekanizmalar Üzerine Seramid Metabolizması Genlerinin Etkileri

Türk Hematoloji Derneği

Yürütücü

2008-2010

Meme Kanserinin Tedavisinde Kullanılan Farklı Antikanser Ajanların Tetiklediği Apoptotik Yolaklar Üzerine Seramid Metabolizması Genlerinin Etkileri

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu

Araştırmacı

2008-2011

p53 Tümör Baskılayıcı Gen Aktivitesinin Redoks Regülasyonu

Avrupa Birliği (Cost Aksiyonu)

Araştırmacı

2010-2012

Biyolojik-Kimyasal Reaksiyonların Benzetimi İçin Monte Carlo Teknikleri

TÜBİTAK (Türkiye-İtalya İkili İşbirliği Projesi)

Araştırmacı

2009-2010

Lipid Dokulardan Elde Edilen Kök Hücre Yardımı İle Osteogenez Distraksiyonu; Tavşan Tibiasında Deneysel Çalışma

Dokuz Eylül Üniversitesi

Yürütücü

2008-2009

STI571 Uygulanan Duyarlı ve Dirençli K562 Hücrelerinde İlaç Dirençliliği ve Programlı Hücre Ölümlerinden Sorumlu Genlerin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Araştırmacı

2006-2008

Farklı Kanser Tiplerine Model Hücre Hatlarında İlaç Dirençlilik Mekanizmalarının Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi ve Geri Çevrilmesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Araştırmacı

2002-2006

İmatinib Mesilat uygulanan kronik myeloid lösemi hücre hatlarında çoklu ilaç dirençlilik mekanizmaları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırmacı

2000-2002

Kan Kültürlerinde MDR1 Gen İfadesinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırmacı

2000-2004

Meme Kanseri Tedavisinde Kullanılan Antikanser Ajanlara Gelişen Dirençlilik Mekanizmaları ve İlaç Hedefleme

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı

Tarafıma sağlanan NATO-A2 bursu ile doktora çalışmalarımın önemli bir kısmını ABD’de yapma imkanı buldum. Şahsi giderlerimin NATO-A2 bursu ile desteklenmesinin yanısıra Medical University of South Carolina, Holling kanser Merkezi’nde yaptığımız çalışmalarımız ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), ABD Savunma Bakanlığı, ABD Ulusal Bilim Fonu ve Medical University of South Carolina, Holling Kanser Merkezi, Lipidomiks Ünitesi tarafından desteklenmiştir.